Komunikat Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych i Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Aktualności

Komunikat Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych i Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

 

W dniu 27 sierpnia 2020 r., o godz. 12:00, w siedzibie MOIPiP, w Krakowie, ul. Szlak 61 odbędzie się spotkanie zarządu Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych i Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Poruszane będą sprawy pracy Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2
 

Prosimy o uzupełnienie składek członkowskich.

 

Prezes
Oddziału Terenowego w Krakowie
Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce

 

Jolanta Łysak