Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Odpowiedź Ministra Zdrowia na pisma Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozliczenia świadczenia – edukacja przedporodowa, realizowanego przez położną podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności

Aktualności

Odpowiedź Ministra Zdrowia na pisma Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozliczenia świadczenia – edukacja przedporodowa, realizowanego przez położną podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności

Zobacz