Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Stanowisko Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Aktualności

Stanowisko Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Zobacz