Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Opinia prawna w sprawie skutków prawnych zatajania przez pacjentów lub inne osoby istotnych informacji o stanie zdrowia pacjenta lub istotnych okolicznościach mających wpływ na podejrzenie choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

Aktualności

Opinia prawna w sprawie skutków prawnych zatajania przez pacjentów lub inne osoby istotnych informacji o stanie zdrowia pacjenta lub istotnych okolicznościach mających wpływ na podejrzenie choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

Zobacz