Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 23 marca br.: opinia prawna kancelarii prawnej NIPiP w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek i położnych do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym w Polsce. pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z zaniepokojeniem środowiska zawodowego zmianą zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej podstawowej opieki zdrowotnej z opłaty jednostkowej na stawkę kapitacyjną za realizowanie przez położne patronaży i edukacji w formie teleporady medycznej. pismo do Marleny Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z propozycją o pilną zmianę przepisów reagujących wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego wypłacanego dla osób wykonujących zawód medyczny za okres choroby i odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Aktualności

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 23 marca br.: opinia prawna kancelarii prawnej NIPiP w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek i położnych do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym w Polsce. pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z zaniepokojeniem środowiska zawodowego zmianą zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej podstawowej opieki zdrowotnej z opłaty jednostkowej na stawkę kapitacyjną za realizowanie przez położne patronaży i edukacji w formie teleporady medycznej. pismo do Marleny Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z propozycją o pilną zmianę przepisów reagujących wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego wypłacanego dla osób wykonujących zawód medyczny za okres choroby i odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Zobacz