Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

WAŻNE! Ubezpieczenie grupowe od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, które zawarła Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych dla członków Izby wchodzą szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych m. in. przeniesienie chorób zakaźnych w tym koronawirusa.  

Aktualności

WAŻNE! Ubezpieczenie grupowe od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, które zawarła Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych dla członków Izby wchodzą szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych m. in. przeniesienie chorób zakaźnych w tym koronawirusa.  

Zobacz