Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

„Komunikatu dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.”, przygotowany przez Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Aktualności

„Komunikatu dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.”, przygotowany przez Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Zobacz