Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Stanowisko nr 1 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie planów likwidacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Stanowisko nr 2 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie poparcia stanowiska Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych.

Aktualności

Stanowisko nr 1 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie planów likwidacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Stanowisko nr 2 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie poparcia stanowiska Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych.

Zobacz