Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

ZWROT PODATKU Z PIT-8C ZA NIEODPŁATNE SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ MOIPIP

Aktualności

ZWROT PODATKU Z PIT-8C ZA NIEODPŁATNE SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ MOIPIP

 

 

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie informuje, iż w dniu 17 lipca 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym potwierdził, iż pielęgniarki i położne wpisane do rejestru prowadzonego przez MOIPiP w Krakowie nie są zobowiązane do opłacania podatku dochodowego za odbyte nieodpłatne szkolenia w izbie (II FSK 135/17).

 

Treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z uzasadnieniem (II FSK 135/17).

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie od podatku dotyczy jedynie tych pielęgniarek i położnych, które korzystając z kształcenia podyplomowego nie posiadają w ostatnich 3 latach od rozpoczęcia szkolenia i przez cały kurs zaległości wobec MOIPiP w Krakowie z tytułu składek członkowskich i które te składki opłacają regularnie.  Pielęgniarki i położne posiadające takie zaległości zobowiązane są do opłacenia podatku dochodowego od odbytych nieodpłatnych szkoleń nawet w sytuacji, gdy nie otrzymają PIT-8c z Izby. Złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku w sytuacji, gdy pielęgniarka lub położna zalegała z zapłatą składek, następuje wyłącznie na ryzyko pielęgniarki lub położnej.

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie informuje, iż zgodnie z treścią wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, nie będzie już przesyłać do swoich członków PIT-8c za rok 2018 obejmujących koszt nieodpłatnych szkoleń.

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie informuje, iż pielęgniarki i położne mają możliwość wystąpienia indywidualnie o zwrot zapłaconego podatku za lata poprzednie. Do końca 2018 roku można domagać się zwrotu zapłaconego podatku od 2012 roku. Postępowania podatkowe o zwrot podatku prowadzi każda pielęgniarka i położna we własnym zakresie, MOIPiP nie ma możliwości wzięcia udziału w takim postępowaniu.

W celu uzyskania zwrotu podatku pielęgniarka lub położna zobowiązana jest w swoim urzędzie skarbowym złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o zwrot nadpłaconego podatku:

  POBIERZ: MSWord [*.doc] – wersja EDYTOWALNA (należy wypełnić szare pola) ,

  POBIERZ: w wersji Adobe Reader [*.pdf],
   

 2. Korektę PIT składaną za dany rok.
   
 3. Odpowiedź na wezwanie do korekty zeznania podatkowego POBIERZ: MSWord [*.doc] – wersja EDYTOWALNA,