Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

KONKURS OPIEKA DŁUGOTERMINOWA. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW.

Aktualności

KONKURS OPIEKA DŁUGOTERMINOWA. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW.

 

INFORMACJE O NABORZE

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. OSI PRIORYTETOWEj Region spójny społecznie, DZIAŁANIA 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, PODDZIAŁANIA 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, TYP PROJEKTU E. ROZWÓJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ.
 

 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA