Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

 Stanowisko Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 10 stycznia 2017 roku, w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec stanowiska Stowarzyszenia Szpitali Małopolskich przedstawionego w ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Aktualności

 Stanowisko Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 10 stycznia 2017 roku, w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec stanowiska Stowarzyszenia Szpitali Małopolskich przedstawionego w ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Zobacz