Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Opinia Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM dotyczącą stanowiska Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie propozycji Ministra Zdrowia na temat wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek

Aktualności

Opinia Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM dotyczącą stanowiska Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie propozycji Ministra Zdrowia na temat wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek

Zobacz