Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Odpowiedź Ministra Zdrowia na Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2016 r. skierowany do Premier Beaty Szydło – Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Aktualności

Odpowiedź Ministra Zdrowia na Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2016 r. skierowany do Premier Beaty Szydło – Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Zobacz