Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Apel nr 3 XXXIV Zjazdu Delegatów MOIPiP w sprawie udziału pielęgniarek rodzinnych, położnych rodzinnych, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w zespołach do opracowania zmian systemowych w POZ, oraz na stanowisko nr 2 XXXIV Zjazdu Delegatów MOIPiP w sprawie rozszerzania zakresu świadczeń medycznych ratownikom medycznym

Aktualności

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Apel nr 3 XXXIV Zjazdu Delegatów MOIPiP w sprawie udziału pielęgniarek rodzinnych, położnych rodzinnych, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w zespołach do opracowania zmian systemowych w POZ, oraz na stanowisko nr 2 XXXIV Zjazdu Delegatów MOIPiP w sprawie rozszerzania zakresu świadczeń medycznych ratownikom medycznym

Zobacz