Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Informacja dla pielęgniarek zatrudnionych w POZ w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień, które nie zostały objęte wzrostem wynagrodzeń

Aktualności

Informacja dla pielęgniarek zatrudnionych w POZ w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień, które nie zostały objęte wzrostem wynagrodzeń

 


Dotyczy pielęgniarek zatrudnionych w POZ w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień


Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie zwraca się z prośbą do zatrudnionych w POZ w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień pielęgniarek, które nie zostały objęte wzrostem wynagrodzeń, o przesłanie do MOIPiP w Krakowie informacji w tym zakresie.

Informacja powinna być przesłana najpóźniej do dnia 6 maja 2016 roku na adres mailowy: biuro@moipip.org.pl i powinna zawierać:

  1. nazwę i siedzibę podmiotu, w którym zatrudnione są pielęgniarki
  2. wykaz zatrudnionych w tych podmiotach w POZ w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień pielęgniarek oraz zajmowane przez nie stanowiska.

* * *