Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko MORPiP nr 3 w sprawie propozycji Zespołu ds. opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej powołanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 r. dotyczącego kontraktowania całości świadczeń przez jednego świadczeniodawcę

Aktualności

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko MORPiP nr 3 w sprawie propozycji Zespołu ds. opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej powołanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 r. dotyczącego kontraktowania całości świadczeń przez jednego świadczeniodawcę

Zobacz