Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Aktualności

Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Zobacz