Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Stanowisko Małopolskiej okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń: koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC)

Aktualności

Stanowisko Małopolskiej okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń: koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC)

Zobacz