Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Stanowisko Ministra Zdrowia skierowane do Prezesa NFZ, dotyczące objęcia wzrostem wynagrodzeń pielęgniarek realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w formie indywidualnej albo grupowej praktyki

Aktualności

Stanowisko Ministra Zdrowia skierowane do Prezesa NFZ, dotyczące objęcia wzrostem wynagrodzeń pielęgniarek realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w formie indywidualnej albo grupowej praktyki

Zobacz