Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Protest Pielęgniarek i Położnych – 10 września br. Warszawa – informacje

Aktualności

Protest Pielęgniarek i Położnych – 10 września br. Warszawa – informacje

 


W imieniu Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych składam serdeczne podziękowania osobom, które wzięły czynny udział w proteście przed budynkiem Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Była to demonstracja okazująca jedność środowiska pielęgniarek i położnych, i jednocześnie stanowczy protest naszej grupy zawodowej.
 

Dziękuję za zaangażowanie i solidarność!


(-) Stanisław Łukasik
Przewodniczący
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

* * *

Relacja telewizyjna: Kronika z 10 IX 2015, godz. 18.30 (5 min, 40 s).