Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Stanowisko Ministra Zdrowia dotyczące apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie wprowadzenia zmian systemowych dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej – odpowiedź na apele podjęte na XXXII Zjeździe Delegatów MOIPiP

Aktualności

Stanowisko Ministra Zdrowia dotyczące apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie wprowadzenia zmian systemowych dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej – odpowiedź na apele podjęte na XXXII Zjeździe Delegatów MOIPiP

Zobacz