Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Odpowiedź Ministerstwa Finansów RP na Apel nr 4 XXXII Zjazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie zwolnienia pielęgniarek i położnych z konieczności odprowadzania podatku dochodowego od organizowanych przez samorząd zawodowy szkoleń i kursów w ramach kształcenia podyplomowego.

Aktualności

Odpowiedź Ministerstwa Finansów RP na Apel nr 4 XXXII Zjazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie zwolnienia pielęgniarek i położnych z konieczności odprowadzania podatku dochodowego od organizowanych przez samorząd zawodowy szkoleń i kursów w ramach kształcenia podyplomowego.

Zobacz