Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Pismo Pana Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, skierowane do wojewodów informujące o uzgodnionym ze stroną społeczną harmonogramie działań Ministerstwa Zdrowia, którego celem jest rozwiązanie postulatów zgłaszanych przez środowisko pielęgniarek i położnych

Aktualności

Pismo Pana Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, skierowane do wojewodów informujące o uzgodnionym ze stroną społeczną harmonogramie działań Ministerstwa Zdrowia, którego celem jest rozwiązanie postulatów zgłaszanych przez środowisko pielęgniarek i położnych

Zobacz