Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Informacja o sposobie i warunkach ubiegania się o uzyskanie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach oraz placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy

Aktualności

Informacja o sposobie i warunkach ubiegania się o uzyskanie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach oraz placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy