Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgowymi Radami Pielęgniarek i Położnych z terenu województwa małopolskiego a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych Regionu Małopolskiego w sprawie działania na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych

Aktualności

Porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgowymi Radami Pielęgniarek i Położnych z terenu województwa małopolskiego a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych Regionu Małopolskiego w sprawie działania na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych

Zobacz