Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Szkolenie dla kadry zarządzającej dotyczące interpretacji rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Aktualności

Szkolenie dla kadry zarządzającej dotyczące interpretacji rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

 

Serdecznie zapraszam kadrę zarządzającą (Dyrektorzy ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarki Naczelne, Przełożone Pielęgniarek, Pielęgniarki Oddziałowe) na szkolenie dotyczące interpretacji rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Szkolenie odbędzie się 22 stycznia 2014 roku w godz. 11.00 do 14.00 w hotelu ASPEL w Krakowie, ul. Bratysławska 2.


Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są pod nr tel. 12 422-88-54 wew. 101, lub 12 430-07-23 wew. 101.


Ilość miejsc ograniczona


O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Przewodniczący
Małopolskiej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
(-) Stanisław Łukasik