Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Konferencja „PARTNERSTWO W LECZENIU. Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych oraz współpraca lekarza z pacjentem jako warunek skutecznego leczenia” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

Aktualności

Konferencja „PARTNERSTWO W LECZENIU. Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych oraz współpraca lekarza z pacjentem jako warunek skutecznego leczenia” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

Zobacz