Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Stanowisko nr 14 VIII posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1545).

Aktualności

Stanowisko nr 14 VIII posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1545).

Zobacz