Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Program Operacyjny: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014  

Aktualności

Program Operacyjny: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014  

 

Prezentacja „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Program finansowany z MF EOG oraz NMF 2009-2014

Instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego PL07 pn. Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Zasady przygotowania wniosku i udziału w konkursie

Wniosek aplikacyjny