Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

STANOWISKO Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 15 stycznia 2013 r. odnośnie przyjęcia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami.

Aktualności

STANOWISKO Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 15 stycznia 2013 r. odnośnie przyjęcia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami.

Zobacz