Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Interpelacja nr 4195 Pana Posła Bogdana Rzońca dotycząca opieki długoterminowej domowej, skierowana do Ministra Zdrowia oraz odpowiedź Pana Aleksandra Soplińskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na ww. wystąpienie.

Aktualności

Interpelacja nr 4195 Pana Posła Bogdana Rzońca dotycząca opieki długoterminowej domowej, skierowana do Ministra Zdrowia oraz odpowiedź Pana Aleksandra Soplińskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na ww. wystąpienie.

Zobacz