Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego realizowanego w ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności

Nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego realizowanego w ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz