Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Egzamin kwalifikacyjny do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Aktualności

Egzamin kwalifikacyjny do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie zawiadamia, że egzamin kwalifikacyjny do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek odbędzie się dnia 17 lutego (piątek) 2012 roku o godzinie 12.15 w Auli Krakowskiej Akademii (sala nr 026, budynek A) w Krakowie, ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1.
 

Obecność obowiązkowa.


Należy zabrać dowód osobisty.


Do wszystkich osób, które zostały zakwalifikowane do egzaminu zostały wysłane zawiadomienia listem poleconym.