Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Aktualności

Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej odbędzie się w dniu 18 lutego 2011 r. o godz. 15:00 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, ul. Wielicka 267, budynek administracji I piętro, kawiarnia.

Zajęcia odbywać się będą w trybie mieszanym.

Zajęcia teoretyczne w weekendy.

Pierwsze zajęcia w dniach 18, 19, 20 lutego 2011 r.
18.02.2011 r. od 15:00 – 19:00,
19.02.2011 r. od 9:00 – 18:00,
20.02.2011 r. od 9:00 – 18:00.

Harmonogram zajęć teoretycznych oraz praktycznych uczestnicy otrzymają w dniu rozpoczęcia kursu.

Wiceprzewodnicząca
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

mgr Danuta Adamek