Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Aktualności

Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego odbędzie się w dniu 10 lutego 2011 r. (czwartek) o godz. 14:30 w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Szlak 61.

Zajęcia teoretyczne planowane są w systemie weekendowym.

Luty: 11, 12, 13, 25, 26, 27.

Harmonogram zajęć teoretycznych oraz praktycznych uczestnicy otrzymają w dniu rozpoczęcia kursu.

Wiceprzewodnicząca
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

mgr Danuta Adamek