Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Aktualności

Nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w ramach projektu systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. Peter Sefrin, Rainer Schua „Postępowanie w nagłych zagrożeniach zdrowotnych”,

2. Nowe wytyczne 2010 Polskiej Rady Resuscytacji,

3. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późn. zm.).

 

 

O terminie i miejscu egzaminu osoby, które złożą kwestionariusze zostaną poinformowane telefonicznie.

Termin składania wniosków do 18.02.2011 roku

Do kwestionariusza zgłoszeniowego należy dołączyć kserokopie prawa wykonywania zawodu oraz Deklarację uczestnictwa w projekcie.

 Druk deklaracji uczestnictwa w projekcie.