Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Międzynarodowa Konferencja Dydaktyczno-Szkoleniowa „100-lecie pielęgniarstwa w Polsce. Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku”

Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Dydaktyczno-Szkoleniowa „100-lecie pielęgniarstwa w Polsce. Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku”

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
oraz
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

mają przyjemność zaprosić na

Międzynarodową konferencję dydaktyczno-szkoleniową
„100-lecie pielęgniarstwa w Polsce. Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku”,

która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2011 roku w Krakowie (Auditorium Maximum ul. Krupnicza 33).

Tematami przewodnimi konferencji będą: historia kształcenia i rozwoju zawodowego pielęgniarstwa w Polsce, problemy bioetyczne w pielęgniarstwie, humanistyczny i społeczny wymiar opieki pielęgniarskiej, międzykulturowy wymiar pielęgniarstwa, edukacja w pielęgniarstwie, zarządzanie w pielęgniarstwie, pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, problemy pielęgniarstwa klinicznego, opieka położniczo-ginekologiczna, wykorzystanie osiągnięć biologii medycznej w pielęgniarstwie, działalność Samorządu i Pielęgniarskich Towarzystw Naukowych.

Konferencji towarzyszyć będzie Zjazd Absolwentów Pielęgniarstwa, którzy ukończyli Wydział Pielęgniarski AM im. M. Kopernika, Wydział Ochrony Zdrowia lub Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w Konferencji.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem internetowym: http://www.100-leciepiel.cm-uj.krakow.pl