Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Wybrane Procedury dla Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych oraz Kategorie 3-znakowe ICD-10

Opracowanie: Izabela Ćwiertnia, Krystyna Miś, Małgorzata Malisiewicz-Korona.

Wybrane Procedury dla Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych oraz Kategorie 3-znakowe ICD-10

Kraków 2004, ISBN 83-87130-16-8, str. 10.
Cena – 4 zł, dla członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pozycja dostępna bezpłatnie.

Ze wstępu:

Praktyka pielęgniarki i położnej rodzinnej doświadcza gwałtownych zmian. Obecnie duże zmiany dotyczą sprawozdawczości. Mamy nadzieję, że dokumentacja i sprawozdawczość będzie służyła podniesieniu rangi naszego zawodu i wskaże kierunki rozwoju.

Wskazówki Światowej Organizacji Zdrowia określają zasady i sposób kodowania procedur, choroby zasadniczej i współistniejącej przez personel medyczny. Korzystanie z klasyfikacji międzynarodowej pozwoli na tworzenie statystyk o dużej porównywalności. Spodziewamy się, że nowy sposób raportowania wykonanych świadczeń przyczyni się do nowego sposobu rozliczania.

W celu łatwiejszego posługiwania się kodami jednostek chorobowych i skorelowanymi z nimi procedurami medycznymi opracowałam podręczny spis kodów we współpracy z panią Krystyną Miś – pielęgniarką i panią Małgorzatą Korona – położną.

Mamy nadzieję, że podręczny spis kodów umożliwi podobny sposób kodowania przez wszystkich świadczeniodawców – pielęgniarki i położne rodzinne. Stosowanie więcej niż jednej procedury u jednego pacjenta pozwoli na rzetelne odzwierciedlenie wkładu pracy pielęgniarki i położnej.