Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie zatrudnia pielęgniarkę/pielęgniarza. Miejsce pracy: Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie zatrudnia pielęgniarkę/pielęgniarza. Miejsce pracy: Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej