Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Areszt Śledczy w Krakowie zatrudni pielęgniarkę/ pielęgniarza, starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza Działu Służby Zdrowia – pracownik cywilny w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Areszt Śledczy w Krakowie zatrudni pielęgniarkę/ pielęgniarza, starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza Działu Służby Zdrowia – pracownik cywilny w niepełnym wymiarze czasu pracy.