Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Różnorodność kulturowa w opiece pielęgniarskiej. Wybrane zagadnienia

Różnorodność kulturowa w opiece pielęgniarskiej.
Wybrane zagadnienia

Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda

Kraków 2014, ISBN 978-83-87130-27-5, str. 227.,

Cena detaliczna 30,00 zł, cena hurtowa 25,00 zł (oprawa miękka).
Cena detaliczna 35,00 zł, cena hurtowa 30,00 zł (oprawa twarda).

Książka podejmuje bardzo istotny problem w aktualnej sytuacji coraz częstszych kontaktów personelu pielęgniarskiego z pacjentami z innych krajów i kultur bardzo odmiennych od naszej.
Książka ma znaczenie poznawcze i praktyczne, a tym samym może z niej skorzystać nie tylko odbiorca, do którego jest ona skierowana zgodnie z tytułem, ale każdy, który poszukuje informacji niezbędnych do właściwego komunikowania się z innymi osobami o odmiennych kulturowo korzeniach.
Osoby, które napisały książkę oprócz wykształcenia medycznego posiadają wykształcenie humanistyczne i są autorkami lub współredaktorkami publikacji zwartych, prac oryginalnych z zakresu komunikowania międzykulturowego i medycyny komplementarnej.
Stąd zaproponowany przez nie układ uwzględnia w kolejnych rozdziałach różnice kulturowe W postrzeganiu człowieka i w komunikowaniu się ludzi oraz konsekwencje uchodźctwa i imigracji. Oddzielnie uwzględniono problemy w opiece medycznej i społecznej wybranych grup uchodźców i imigrantów – Czeczenów, Białorusinów, Afgańczyków, Wietnamczyków, Ukraińców, Rosjan i Hindusów. Ta część jest podobnie opracowana dla poszczególnych narodowości. Uwzględnia ona ogólną charakterystykę narodu i kraju pochodzenie, charakteryzuje ich pobyt w Polsce, wizerunek obcokrajowca w dyskursie politycznym, medialnym i społecznym. Opracowanie kończy się opisem kolejnych społeczności w wymiarach kulturowych według Richarda R. Getsteland`a, odnoszących sie do relacji międzyludzkich, ich stosunku do czasu i zachowań niewerbalnych. Praktyczne zalecenia dla personelu pielęgniarskiego uwzględniające odmienności w opiece i komunikowania znajdują się również w części końcowej. Kolejne rozdziały lub podrozdziały zawierają również piśmiennictwo, na które składają sie pozycje książkowe, artykuły z czasopism oraz netografia (opracowania znajdujące się w internecie – strony urzędów centralnych oraz grup narodowościowych).
Tematyka książki sama w sobie musi zawierać pewne fragmenty, które mogą być kontrowersyjne, ze względu na poruszaną tematykę. Do takich nalezą zapiski mówiące o stereotypach. Autorki podają wtedy np. obraźliwe zwroty dla poszczególnych narodowości.
Całość tekstu w swojej treści, poza powyżej wspomnianymi fragmentami, jest napisana w taki sposób, że powinna być zrozumiała dla każdego bez wcześniejszego przygotowania antropologicznego, kulturowego, socjologicznego i medycznego. Wszystkie zwroty, które mogłyby być niezrozumiałe zostały wyjaśnione.
Książka ta uzupełnia lukę wydawniczą w zakresie podręczników ujmujących holistyczne podejście do zrozumienia postępowania pacjenta lub osoby obcej kulturowe w naszym kraju i tym samym zmniejszy często niekorzystne uwagi kierowane pod ich adresem.

Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka.