Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

KLUCZ NIEBIESKI

KLUCZ NIEBIESKI

Autor: Agnieszka Osiecka (Hanna Chrzanowska)

Kraków 2022, ISBN: 978-83-87130-33-6

Egzemplarz bezpłatny

Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie podjęło decyzję, o wydaniu w oddzielnej publikacji noweli „Klucz niebieski” autorstwa Hanny Chrzanowskiej, napisanej pod pseudonimem Agnieszki Osieckiej. Inicjatorkami jej wydania w oddzielnej publikacji były Helena Matoga i Kazimiera Zahradniczek.

Informujemy, iż zgodnie z zapowiedzią wydawniczą, nowela ta została zamieszczona w opracowaniu „Dzieje pielęgniarstwa i położnictwa w Krakowie”, przygotowanym pod redakcją Kazimiery Zahradniczek, którego wydanie jest planowane w 2022 roku.

Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie składa serdeczne podziękowanie Rodzinie Hanny Chrzanowskiej za udzielenie zgody oraz licencji na wydanie „Klucza niebieskiego”.

W październiku 1934 roku, nakładem Wydawnictwa Instytutu Literackiego w Warszawie, ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Marchołt”, poświęcony literaturze i kulturze w odrodzonej Polsce. Wiodącym tematem pisma była troska o przyszłość literatury narodowej, w zakresie kultury duchowej i wrażliwości na prezentowane wartości.

W inauguracyjnym numerze zamieszczono nowelę „Klucz niebieski” autorstwa Hanny Chrzanowskiej, piszącej pod pseudonimem Agnieszka Osiecka. W sprawie Jej pseudonimu pisemne oświadczenie złożył doc. dr Franciszek Bielak. Oświadczenie to znajdowało się wśród Jej dokumentów w kopercie z napisem „Dla Tygodnika Powszechnego po mojej + „z taką oto treścią: „Pani Hanna Chrzanowska jest autorką: 1. noweli pt. „Klucz niebieski” (Marchołt 1934) i 2. powieści pt. „Krzyż na piaskach” (nakł. Biblioteki Polskiej 1938). Oba utwory ogłosiła pod pseudonimem Agnieszki Osieckiej. Pod tym samym pseudonimem ogłaszała drobne utwory poetyckie przed II wojną światową w „Myśli Narodowej”. Po II wojnie światowej nie ogłaszała swych utworów. Stwierdzam te fakty, gdyż po wojnie zjawiły się utwory Agnieszki Osieckiej, które jednak nie wyszły z pracowni p. Hanny Chrzanowskiej. Franciszek Bielak. W Krakowie, dn. 26 września 1972 r. Okładka prezentowanej i wydanej noweli dotyczy wyłącznie egzemplarza autorskiego, który H. Chrzanowska otrzymała od Wydawnictwa. Na okładce, obok nazwiska Agnieszki Osieckiej znajdują się dwa odręczne podpisy. Górny, mało czytelny, to własnoręczny podpis H. Chrzanowskiej. Dolny, czytelny „Hanna Chrzanowska”, to podpis umieszczony przez Alinę Rumun, najbliższą współpracownicę i wykonawczynię ostatniej woli H. Chrzanowskiej. Archiwalny egzemplarz „Klucza niebieskiego” udostępniło Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich Oddział w Krakowie.

Opublikowana nowela została poprzedzona wprowadzeniem przygotowanym przez Helenę Matogę.

Treścią noweli „Klucz niebieski” jest drugi wyjazd do Paryżu poetki Marii, po pięciu latach od jej pierwszego rocznego pobytu. Bohaterka powieści poetka Maria, wrażliwa na piękno znawczyni sztuki, poszukująca sensu życia, powtórnie wraca do Paryża. Będąc wtedy młodą beztroską dziewczyną, „runęło na nią piękno Paryża”. Z młodzieńczym entuzjazmem i zachwytem zwiedzała muzea, galerie i miasto. Bywała na koncertach w konserwatorium, zachwycona muzyką Beethovena. Miała swoje ulubione obrazy i rzeźby w Luwrze. Kaplicy Sainte Chapelle poświęciła najpiękniejszy ze swoich wierszy. Te zabytki były dla niej symbolami piękna, którego nieustannie poszukiwała, dla nich tu przyjechała. Osobiste przeżycia, zakończone nieudane małżeństwo, sprawiły, że postanowiła odwiedzić Paryż, aby ponownie zetknąć się z jego pięknem. I ten powtórny przyjazd i jej przeżycia, stanowią treść „Klucza niebieskiego”.

Lecz dławi mnie żal, że już nie mam czasu dać się jej przygarnąć po nowemu, nie po dawnemu, że nie mogę w jej cieniu zbliżyć się ku prawdzie wschodzącej, wyciągać ręki po klucz niebieski…

Informujemy, iż wydany „Klucz niebieski” przekazujemy społeczności pielęgniarek i położnych bezpłatnie i zachęcamy do lektury.