Menu

Instrukcja rejestracji praktyki indywidualnej pielęgniarki/położnej w systemie teleinformatycznym RPWDL


 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, które weszło w życie z dniem 10 grudnia 2012 r., termin składania wniosków do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w formie papierowej zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2013 r.

Po tym terminie możliwe będzie wyłącznie składanie wniosków formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej RPWDL.

Warunkiem do złożenia wniosku za pomocą platformy RPWDL jest posiadanie aktywnego konta na tej. Platformie oraz posiadanie stosownego narzędzia autoryzacyjnego, tj. certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na ePUAP. 


Brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP oznaczać będzie brak możliwości składania wniosków w RPWDL dotyczących rejestracji,  wykreślenia praktyki lub dokonania zmian w rejestrze po 31 marca 2013 roku.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.