Menu

Fundusz Pełnomocnika

Załącznik do uchwały nr 243/VII/2016
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN FUNDUSZU PEŁNOMOCNIKA


Na podstawie:
uchwały nr 1 Delegatów IV Zjazdu MOIPiP z dnia 24.04.1993 r. w sprawie ustalenia funduszu na podstawową działalność w terenie w związku z wnioskiem nr 1 Delegatów XXXIV Zjazdu MOIPiP z dnia 3 marca 2016 roku.


§ 1

Wysokość funduszu pełnomocnika (w przeliczeniu na członka Izby) ustalił XXXIV Okręgowy Zjazd Delegatów MOIPiP, na kwotę 15 złotych.

§ 2

 1. Zaliczki na fundusz pełnomocnika wypłacane są od dnia 01 kwietnia do 31 października za dany rok kalendarzowy.
 2. Do pobrania środków finansowych z Kasy Biura upoważniony jest tylko Pełnomocnik.
 3. Dyspozytorem w/w funduszu jest Pełnomocnik wraz z Delegatami danego rejonu wyborczego.
 4. Wypłata funduszu następuje po przedstawieniu listy (wykazu) członków Izby systematycznie opłacających składki, potwierdzonego przez Dział Rachuby lub Dział Kadr danej placówki.

§ 3

Fundusz przeznaczony jest na finansowanie i współfinansowanie:

 1. Spotkań integracyjnych (np. Dzień Pielęgniarki, Położnej).
 2. Imprez kulturalnych i sportowych (np. bilety do kina, teatru, na basen, wycieczki, pielgrzymki itp.).
 3. Zakup książek i czasopism zawodowych.
 4. Zakupy rzeczowe związane z wydarzeniami okolicznościowymi i losowymi (np. kwiaty, upominki).

§ 4

 1. Rozliczenia zaliczki funduszu pełnomocnika należy dokonać w ciągu 30 dni od daty wypłaty należności z kasy MOIPiP.
 2. Całość funduszu pełnomocnika należy rozliczyć do 30 listopada w danym roku kalendarzowym o ile nie został on rozliczony wcześniej w całości.
 3. Podstawa do rozliczenia środków finansowych są wyłącznie faktury (rachunki) wystawione na MOIPiP. Rachunki te winny być potwierdzone przez Delegatów i Pełnomocnika za zgodność z protokółem dotyczącym przeznaczenia środków finansowych.

 

§ 5

 1. Nie rozliczenie funduszu pełnomocnika w terminie skutkuje pozbawieniem możliwości wypłaty pozostałych środków.
 2. Nie rozliczenie funduszu przez pełnomocnika jest równoznaczne ze zwrotem niewykorzystanej kwoty do kasy lub na konto bankowe MOIPiP.

§ 6

Środki finansowe przeznaczone na fundusz pełnomocnika niewykorzystane w danym roku, nie przechodzą na rok następny.

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.