X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: iod@moipip.org.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora Danych Osobowych w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

WYBORY 2019-2020

 

Szanowne koleżanki i koledzy!

 
Zbliża się koniec VII kadencji naszego samorządu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia wyborów Delegatów na okres VIII kadencji. Zwracamy się do Was Wszystkich z prośbą o wzięcie udziału w wyborach.

Demokratyczne prawa zagwarantowane w wyborach umożliwiają nam wpływ na kierunki działania naszego samorządu, a tym samym na kształtowanie dalszego rozwoju naszych zawodów. To w Waszej gestii jest dokonanie wyboru nowych władz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 
Zamieszczamy w tym miejscu regulaminy wyborów oraz inne potrzebne informacje na ten temat.
 
Komisja dokonała wyboru przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej.
 
Przewodniczącą OKW została wybrana: Barbara Słupska
Zastępcy Przewodniczącej: Stanisław Łukasik, Iwona Malinowska-Lipień
Sekretarz: Marek Kucab
 
Uchwała nr 1864/VII/2019  Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 września 2019 r., w sprawie zarządzenia wyborów na okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych, ustalenia rejonów wyborczych i określenia liczby delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych.
 
Osoby biorące udział w wyborach w poszczególnych rejonach wyborczych, po ogłoszeniu terminu wyborów mogą sprawdzić się na listach wyborczych ze swojego rejonu wyborczego w terminie 14 dni przed datą zebrania wyborczego w biurze Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w godz. od 16:00 do 18:00 w poniedziałki i w godz. od 13:30 do 15:30 czwartki (tylko osobiście, za okazaniem dowodu tożsamości).
 
 
 
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
 
(-) Barbara Słupska 

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej z przebiegu i zakończenia wyborów Delegatów Małopolskiej Okregowej Izby Pielegniarek i Położnych w Krakowie - VIII kadencja /lata 2020-2024/.

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.