Menu

Wyniki konkursów na pielęgniarskie stanowiska kierownicze

 

W dniu 31 lipca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Centralnej Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Obara.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 15 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Joanny Kwit.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 15 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Urszuli Szarek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 15 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodków i Wcześniaków Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jadwigi Augustyn.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 11 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chorób Wewnętrznych V Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jolanty Sobaszek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 24 kwietnia 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Gubała.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 5 marca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologii przy ul. Skarbowej 1 Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Moniki Wach.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 2 marca rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Urszuli Gluz-Golik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 1 lutego 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej III Oddziału Chorób Wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jolanty Malickiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 22 listopada 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Anny Zając.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 7 listopada 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Skóra.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 7 listopada 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marty Grzegorczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 7 listopada 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej III Oddziału Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Haliny Grabowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 7 listopada 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Izabeli Dowsilas.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 4 października 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Anny Rogowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 30 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Wioletty Morsztyn.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego z Pododdziałem Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Beaty Miękina.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Iwony Sadzik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Palmowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Joanny Soczówka.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Michałowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Jeziorek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 31 maja 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Salawa.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 28 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarza Oddziałowego wyłoniono kandydaturę Pana Grzegorza Błaszkiewicza.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 20 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek wyłoniono kandydaturę Pani Iwony Biczak-Kamieńszczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 10 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Głowa.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 1 marca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Centralną Izbą Przyjęć Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Książek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Janiny Małgorzaty Brzozowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marzeny Żaba.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Grażyny Lebica.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Emilii Oramiec.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Beaty Januszyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Położnej Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Grażyny Bielewicz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 12 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Edyty Stępień.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 7 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Tamary Włudarczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 7 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego o Profilu: Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznym, Urologicznym Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Bac.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 7 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jadwigi Nowak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Surzyn.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Teresa Piwowarska.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych I o Profilu Ogólnym Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marzeny Bujak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ewy Lejdy.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Suszek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 30 listopada 2016 r.rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Szydlak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 24 listopada 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Dzieci Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Katarzyny Pielak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 29 września 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Grudnik .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 29 września 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Kotula .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 5 października 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek wyłoniono kandydaturę Pani Mirosławy Dzikowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 15 lipca 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Twardy.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 21 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Sobczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 19 maja 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Lucyny Lewickiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 19 maja 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Aleksandry Sośnickiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 16 maja 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z Pododdziałem Intensywnej Opieki Pooperacyjnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ewy Ulman.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 2 lutego 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego I Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Zep-Gucik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 24 listopada 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Kurbiel.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 28 października 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego III Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Anny Zaręba.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 27 października 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Danuty Lachowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 21 października 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jolanty Kukuła.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 5 października 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Położnej Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Mirosławy Komenda.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 22 września 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Bułdak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 22 września 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Matusiak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 22 września 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Dziecięcej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marzeny Fik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 22 września 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marioli Drabczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 maja 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agaty Bernacik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 15 kwietnia 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marii Król.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 27 lutego 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marzeny Jęczmionka.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 27 lutego 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Boćwińskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 25 lutego 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marii Twardosz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 17 lutego 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Otolaryngologicznego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Masłowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 22 grudnia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Geriatrycznego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Bogusławy Grzesiek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 25 listopada 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Serca i Naczyń Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Urszuli Sutor.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 25 listopada 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Stanisławy Rams.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 24 listopada 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie.

Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek wyłoniono kandydaturę Pani Alicji Frajkowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 20 listopada 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej II Oddziału Chorób Wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Katarzyny Bies.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 4 listopada 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Położnej Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Anny Botkowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 15 października 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Dyduch.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 25 września 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Marii Szymaczek .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 25 września 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ireny Mirek-Majczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 23 września 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Zaręba.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 10 września 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Krystyny Ochońskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 8 września 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Bogumiły Oleksy.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 8 września 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Na stanowisko Położnej Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Kunickiej-Mamak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 26 sierpnia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Gabrieli Pietrańczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 3 lipca 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Anny Starba-Arabskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 3 lipca 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Urszuli Drabik .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 3 lipca 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszka Biel.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 23 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Jadwigi Mąsior.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 1 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Czerwińskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 1 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Grażyny Jawor.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 1 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ireny Rapacz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 1 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Bożeny Zborowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

W dniu 3 marca 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Zakaźnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Wioletty Gancarz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 7 stycznia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Łaciak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 23 stycznia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych III Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agaty Ratoń .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 21 stycznia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Biel.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 21 stycznia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Pawlik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 20 stycznia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marii Dutkiewicz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 20 stycznia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Haliny Ożóg.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 20 stycznia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychogeriatrycznego II Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Kazimiery Haja.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 11 grudnia 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach.

Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek wyłoniono kandydaturę Pani Teresy Chychała.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 30 października 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Lichter.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 30 października 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii z Intensywną Terapią Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Frań.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 30 października 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Michalewskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 30 października 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marii Biel.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 listopada 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Alicji Dziadoń.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 listopada 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologii Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Żak-Lewandowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 listopada 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Iwony Mihułka.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 10 października 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Krowodrza I6A Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Skowronek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 25 września 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Kingi Wojtasz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 20 sierpnia 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla, Al. Focha 33 w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Bożeny Piłat.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 18 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Teresy Opiłka.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 16 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Iwony Iwan.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 2 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ratunkowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu SPZOZ w Nowym Targu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Patrycji Plewa.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 2 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Połozniczego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu SPZOZ w Nowym Targu.

Na stanowisko Położnej Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Dzioboń.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 2 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodków i Wcześniaków Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu SPZOZ w Nowym Targu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Danuty Scisłowicz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 2 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Uzależnień Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu SPZOZ w Nowym Targu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Magdaleny Nowosad .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 2 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarza Oddziałowego Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu SPZOZ w Nowym Targu.

Na stanowisko Pielęgniarza Oddziałowego wyłoniono kandydaturę Pana Marka Szewczyka.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 2 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu SPZOZ w Nowym Targu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Pająk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 2 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu SPZOZ w Nowym Targu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Teresy Worwa.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 25 czerwca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Renaty Gręda.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 21 czerwca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Klimek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 13 maja 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Przełożonej Pielęgniareki wyłoniono kandydaturę Pani Ewy Jelonek .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 17 maja 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marii Adamczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 17 maja 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Edyty Kowalskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

W dniu 26 kwietnia 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Ewy Walocha.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 10 maja 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek wyłoniono kandydaturę Pani Ewy Jelonek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 26 kwietnia 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Jolanty Wiertek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 9 kwietnia 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Luty.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 27 marca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Danuty Młyńskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 27 marca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Danuty Stopka .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

W dniu 19 marca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Stacjonarnego Medycyny Paliatywnej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Agnieszki Matoga-Rakus.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 19 marca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Grażyny Machno.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 19 marca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ogólnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Urszuli Pokojskiej .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

W dniu 19 marca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej I Oddziału Chorób Wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Doroty Mostowik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 19 marca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychosomatyki i Psychiatrii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Iwony Zielińskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 19 marca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Agaty Bernacik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 7 marca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „KRZESZOWICE” w Krzeszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Joanny Szkarłat .

x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.