X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: bartosz.wlodarczyk@oiodo.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Wyniki konkursów na pielęgniarskie stanowiska kierownicze

 

W dniu 6 listopada 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Rehabilitacji - Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ewy Sito.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 30 października 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Mertens.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 30 października 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Krystyny Pierwoła.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 30 października 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marleny Wierzbanowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 31 lipca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Centralnej Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Obara.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 15 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Joanny Kwit.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 15 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Urszuli Szarek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 15 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodków i Wcześniaków Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jadwigi Augustyn.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 11 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chorób Wewnętrznych V Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jolanty Sobaszek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 24 kwietnia 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Gubała.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 5 marca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologii przy ul. Skarbowej 1 Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Moniki Wach.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 2 marca rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Urszuli Gluz-Golik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 1 lutego 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej III Oddziału Chorób Wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jolanty Malickiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 22 listopada 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Anny Zając.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 7 listopada 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Skóra.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 7 listopada 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marty Grzegorczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 7 listopada 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej III Oddziału Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Haliny Grabowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 7 listopada 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Izabeli Dowsilas.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.


* * *

 

W dniu 4 października 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Anny Rogowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 30 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Wioletty Morsztyn.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego z Pododdziałem Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Beaty Miękina.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Iwony Sadzik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Palmowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Joanny Soczówka.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Michałowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Jeziorek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 31 maja 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Salawa.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 28 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarza Oddziałowego wyłoniono kandydaturę Pana Grzegorza Błaszkiewicza.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 20 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek wyłoniono kandydaturę Pani Iwony Biczak-Kamieńszczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 10 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Głowa.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 1 marca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Centralną Izbą Przyjęć Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Książek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Janiny Małgorzaty Brzozowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marzeny Żaba.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Grażyny Lebica.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Emilii Oramiec.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Beaty Januszyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Położnej Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Grażyny Bielewicz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 12 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Edyty Stępień.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 7 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Tamary Włudarczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 7 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego o Profilu: Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznym, Urologicznym Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Bac.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 7 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jadwigi Nowak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Surzyn.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Teresa Piwowarska.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych I o Profilu Ogólnym Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marzeny Bujak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ewy Lejdy.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala św. Anny w Miechowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Suszek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 30 listopada 2016 r.rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Szydlak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 24 listopada 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Dzieci Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Katarzyny Pielak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 29 września 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Grudnik .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 29 września 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Kotula .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 5 października 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek wyłoniono kandydaturę Pani Mirosławy Dzikowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 15 lipca 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Twardy.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 21 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Sobczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 19 maja 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Lucyny Lewickiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 19 maja 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Aleksandry Sośnickiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 16 maja 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z Pododdziałem Intensywnej Opieki Pooperacyjnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ewy Ulman.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 2 lutego 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego I Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Zep-Gucik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 24 listopada 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Kurbiel.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 28 października 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego III Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Anny Zaręba.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 27 października 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Danuty Lachowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 21 października 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jolanty Kukuła.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 5 października 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Położnej Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Mirosławy Komenda.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 22 września 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Bułdak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 22 września 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Matusiak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 22 września 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Dziecięcej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marzeny Fik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 22 września 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marioli Drabczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 maja 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agaty Bernacik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 15 kwietnia 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marii Król.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 27 lutego 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marzeny Jęczmionka.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 27 lutego 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Boćwińskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 25 lutego 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marii Twardosz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 17 lutego 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Otolaryngologicznego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Masłowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 22 grudnia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Geriatrycznego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Bogusławy Grzesiek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 25 listopada 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Serca i Naczyń Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Urszuli Sutor.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 25 listopada 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Stanisławy Rams.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 24 listopada 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie.

Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek wyłoniono kandydaturę Pani Alicji Frajkowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 20 listopada 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej II Oddziału Chorób Wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Katarzyny Bies.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 4 listopada 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Położnej Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Anny Botkowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 15 października 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Dyduch.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 25 września 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Marii Szymaczek .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 25 września 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ireny Mirek-Majczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 23 września 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Zaręba.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 10 września 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Krystyny Ochońskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 8 września 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Bogumiły Oleksy.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 8 września 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Na stanowisko Położnej Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Kunickiej-Mamak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 26 sierpnia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Gabrieli Pietrańczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 3 lipca 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Anny Starba-Arabskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 3 lipca 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Urszuli Drabik .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 3 lipca 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszka Biel.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 23 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Jadwigi Mąsior.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 1 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Czerwińskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 1 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Grażyny Jawor.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 1 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ireny Rapacz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 1 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Bożeny Zborowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

W dniu 3 marca 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Zakaźnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Wioletty Gancarz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 7 stycznia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Łaciak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 23 stycznia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych III Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agaty Ratoń .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 21 stycznia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Biel.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 21 stycznia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Pawlik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 20 stycznia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marii Dutkiewicz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 20 stycznia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Haliny Ożóg.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 20 stycznia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychogeriatrycznego II Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Kazimiery Haja.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 11 grudnia 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach.

Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek wyłoniono kandydaturę Pani Teresy Chychała.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 30 października 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Lichter.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 30 października 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii z Intensywną Terapią Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Frań.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 30 października 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Michalewskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 30 października 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marii Biel.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 listopada 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Alicji Dziadoń.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 listopada 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologii Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Żak-Lewandowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 6 listopada 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Iwony Mihułka.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 10 października 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Krowodrza I6A Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Skowronek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 25 września 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Kingi Wojtasz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 20 sierpnia 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla, Al. Focha 33 w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Bożeny Piłat.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 18 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Teresy Opiłka.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 16 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Iwony Iwan.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 2 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ratunkowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu SPZOZ w Nowym Targu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Patrycji Plewa.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 2 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Połozniczego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu SPZOZ w Nowym Targu.

Na stanowisko Położnej Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Dzioboń.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 2 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodków i Wcześniaków Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu SPZOZ w Nowym Targu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Danuty Scisłowicz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 2 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Uzależnień Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu SPZOZ w Nowym Targu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Magdaleny Nowosad .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 2 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarza Oddziałowego Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu SPZOZ w Nowym Targu.

Na stanowisko Pielęgniarza Oddziałowego wyłoniono kandydaturę Pana Marka Szewczyka.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 2 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu SPZOZ w Nowym Targu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Pająk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 2 lipca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu SPZOZ w Nowym Targu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Teresy Worwa.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 25 czerwca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Renaty Gręda.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 21 czerwca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Klimek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 13 maja 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Przełożonej Pielęgniareki wyłoniono kandydaturę Pani Ewy Jelonek .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 17 maja 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marii Adamczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 17 maja 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Edyty Kowalskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

W dniu 26 kwietnia 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Ewy Walocha.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 10 maja 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek wyłoniono kandydaturę Pani Ewy Jelonek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 26 kwietnia 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Jolanty Wiertek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 9 kwietnia 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Luty.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 27 marca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Danuty Młyńskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 27 marca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Danuty Stopka .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

W dniu 19 marca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Stacjonarnego Medycyny Paliatywnej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Agnieszki Matoga-Rakus.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

 

 

W dniu 19 marca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Grażyny Machno.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa s

x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.