X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: iod@moipip.org.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora Danych Osobowych w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Konkursy na kierownicze stanowiska pielęgniarskie

 

18 listopada 2021 r.


Dyrektor
Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków


ogłasza

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Psychiatrycznego

 


[treść ogłoszenia - pobierz]

_______________________________________________________________
 

8 listopada 2021 r.

 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Neonatologicznego

 

_______________________________________________________________

 

8 listopada 2021 r.


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Chorób Płuc_______________________________________________________________

 

18 października 2021 r.


Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych:


_______________________________________________________________

24 czerwca 2021 r.


Dyrektor
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych:

 


_______________________________________________________________

 

21 czerwca 2021 r.

 

Dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych:

 

 

_______________________________________________________________

9 września 2020 r.

Dyrektor
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków

zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych:


[treść ogłoszenia - pobierz]

_______________________________________________________________

 

1 września 2020 r.


Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów


ogłasza

KONKURS

na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości
z pełnieniem jednocześnie obowiązków
Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

 

[treść ogłoszenia - pobierz]

_______________________________________________________________

 

 

12 sierpnia 2020 r.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
ul. J. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych


_______________________________________________________________

 

10 sierpnia 2020 r.

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Centralnej Izby Przyjęć

_______________________________________________________________

 

16 lipca 2020 r.

Dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych:

_______________________________________________________________

 

13 lipca 2020 r.


Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Naczelnej Pielęgniarki

_______________________________________________________________

 

8 lipca 2020 r.

Dyrektor
Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych:

 

_______________________________________________________________

 

17 czerwca 2020 r.


Dyrektor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Neonatologicznego


_______________________________________________________________

6 maja 2020 r.

Dyrektor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych

_______________________________________________________________

 

7 kwietnia 2020 r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego


_______________________________________________________________

29 lutego 2020 r.


Komendant
V Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wrocławska 1-3, 30-006 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Naczelnej

_______________________________________________________________

 

18 lutego 2020 r.

Dyrektor
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych


Położnej Oddziałowej


Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej

_______________________________________________________________

 

9 stycznia 2020 r.

Dyrektor
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków


ogłasza

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Klinicznego Ginekologii i Onkologii,

 

[treść ogłoszenia - pobierz]

 

_______________________________________________________________

 

7 stycznia 2020 r.

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych

_______________________________________________________________

 

28 listopada 2019 r.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka


zamierza ogłosić

KONKURS


na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Pediatrycznego

_______________________________________________________________

 

5 września 2019 r.


Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych:


_______________________________________________________________

 

26 sierpnia 2019 r.


Dyrektor
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice


ogłasza

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych:

_______________________________________________________________

 

27 czerwca 2019 r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Pulmonologii

_______________________________________________________________

 

15 kwietnia 2019 r.

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Przełożonej Pielęgniarek

oraz

Pielęgniarek Oddziałowych:

_______________________________________________________________

 

28 kwietnia 2019 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków


ogłasza

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

 

 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

_______________________________________________________________

 

18 marca 2019 r.

Dyrektor
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych:

_______________________________________________________________

 

21 lutego 2019 r.

Dyrektor
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych

_______________________________________________________________
 

28 stycznia 2019 r.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
ul. J. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Psychiatrycznego II_______________________________________________________________

14 stycznia 2019 r.

Komendant
V Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wrocławska 1-3, 30-006 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Kliniki Chirurgii Ogólnej


_______________________________________________________________

14 stycznia 2019 r.

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej
ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych


_______________________________________________________________

 

5 grudnia 2018 r.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Neonatologicznego

_______________________________________________________________

 

20 listopada 2018 r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice


ogłasza

KONKURS

na stanowisko

Naczelnej Pielęgniarki

 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

_______________________________________________________________

15 listopada 2018 r.

Dyrektor
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice


ogłasza

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Wewnętrznego I

 

_______________________________________________________________

13 listopada 2018 r.


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Izby Przyjęć

_____________________________________________________________________________

4 września 2018 r.


Dyrektor
Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane


ogłasza

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 

 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

_______________________________________________________________

30 lipca 2018 r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice


ponownie ogłasza

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych

 Ogłoszenie o konkursach na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych:
Oddziału Dziecięcego, Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Oddziału Neurologii i Izby Przyjęć
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

_______________________________________________________________

 

25 maja 2018 r.

Dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych:
• Oddziału Chirurgii Dziecięcej (odc. B)
• Oddziału Endokrynologii Dzieci i Młodzieży
• Oddziału Neurochirurgii i Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń
• Oddziału Onkologiczno-Hematologicznego Czasowego Pobytu
• Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

_______________________________________________________________

 

7 marca 2018 r.

Dyrektor
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarki Oddziałowej
• Oddziału Klinicznego Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich,
• Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej,
• Oddziału Klinicznego Nefrologii-Oddział Hemodializ.

 

_______________________________________________________________

15 marca 2018 r.

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarki Oddziałowej
• Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,
• Oddziału Psychiatrycznego Małopolska Południe,
• Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w tym Osób z Innymi Dysfunkcjami,
• Oddziału Psychogeriatrycznego I,
• Oddziału Psychogeriatrycznego II,
• Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Śródmieście,
• Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Nowa Huta.


_______________________________________________________________

 

22 marca 2018 r.


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków


ogłasza

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Przychodni Przyszpitalnej

 

 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Przychodni Przyszpitalnej
w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie

_______________________________________________________________

 

 

22 marca 2018 r.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków


ogłasza

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Bloku Operacyjnego

 

  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego
w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie

 

_______________________________________________________________

 

19 stycznia 2018 r.

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarki Oddziałowej:
•    Oddziału Pediatrycznego,
•    Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem,
•    Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

  Ogłoszenie o konkursie na wyłonienie Pielęgniarek Oddziałowych:
• Oddziału Pediatrycznego,
• Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem,
• Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.