Menu

Konkursy na kierownicze stanowiska pielęgniarskie

 

19 stycznia 2018 r.

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków


ogłasza

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarki Oddziałowej:
•    Oddziału Pediatrycznego
•    Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem
•    Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

_______________________________________________________________

 

16 stycznia 2018 r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

_______________________________________________________________

29 grudnia 2017 r.

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarki Oddziałowej
•    Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Kraków-Podgórze
•    Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Kraków-Krowodrza


_______________________________________________________________

 

 

27 grudnia 2017 r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

 

_______________________________________________________________

20 grudnia 2017 r.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b, 31- 723 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Bloku Operacyjnego

 

_______________________________________________________________

20 grudnia 2017 r.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b, 31- 723 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Przychodni Przyszpitalnej


_______________________________________________________________

16 listopada 2017 r.

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
ul. Skarbowa 4, 31- 121 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarki Oddziałowej
• Oddziału Reumatologii przy ul. Skarbowej 1
• Centralnej Izby Przyjęć

 

_______________________________________________________________

14 listopada 2017 r.

Dyrektor
Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu
Al. Ogrodowa 1, 32- 615 Grojec


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o Profilu Psychiatrycznym

 

_______________________________________________________________

2 listopada 2017 r.

Dyrektor
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31- 202 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Naczelnej Pielęgniarki

_______________________________________________________________

2 października 2017 r.

Dyrektor
SP ZOZ Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji

_______________________________________________________________

3 sierpnia 2017 r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice


zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Izby Przyjęć

 

_______________________________________________________________

 

29 maja 2017 r.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcimzamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
III Oddziału Chorób Wewnętrznych

_______________________________________________________________

26 kwietnia 2017 r.


Dyrektor
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Krakówogłasza konkurs

na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Psychiatrii Dzieci

 

  Ogłoszenie
o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrii Dzieci
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

_______________________________________________________________
 
22 marca 2017 r.
Dyrektor
Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 
zamierza ogłosić 
 
KONKURSY
 
na stanowiska
 
Pielęgniarek Oddziałowych:
Oddziału Chorób Wewnętrznych
Oddziału Kardiologicznego
Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Urologii
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddziału Pediatrycznego
Oddziału Neonatologicznego
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
Bloku Operacyjnego 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 
_______________________________________________________________
 
 
23 marca 2017 r. 
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego
os. Na Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków
 
ogłasza 
 
KONKURS
 
na stanowisko
 
Przełożonej Pielęgniarek
 
 

 OGŁOSZENIE
o konkursie na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek
w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie

_______________________________________________________________
1 marca 2017
 
Dyrektor
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
 
zamierza ogłosić 
 
KONKURS
 
na stanowisko
 
Pielęgniarki Oddziałowej 
Oddziału Psychiatrii Dzieci
 
 
_______________________________________________________________
 
27 lutego 2017
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
ul. J. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów
 
zamierza ogłosić 
 
KONKURS
 
na stanowisko
 
Pielęgniarki Oddziałowej 
Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 
 

_______________________________________________________________

 

31 stycznia 2017 r. 
Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 
zamierza ogłosić 
 
KONKURSY
 
na stanowiska
 
Pielęgniarek Oddziałowych:
Oddziału Psychiatrycznego Kraków Krowodrza II
Oddziału Psychiatrycznego Kraków Nowa Huta II
Oddziału Psychogeriatrycznego z Pododdziałem Diagnozowania i Leczenia Otępień
 
_______________________________________________________________
16 listopada 2016 r.
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice
 
ponownie ogłasza 
 
KONKURSY
 
na stanowiska
 
Naczelnej Pielęgniarki
 
Położnej Oddziałowej
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków
 
_______________________________________________________________

24 października 2016 r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Dziecięcego

_______________________________________________________________

24 października 2016 r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Neurologii

_______________________________________________________________

20 października 2016 r.

 
Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
 
 
ogłasza
 
KONKURSY
 
na stanowiska
 
Pielęgniarki Oddziałowej
 
Oddziału Chirurgii Dzieci
oraz
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 
 
 
Wymagane kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 896)
 
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty, a w szczególności o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 06.02.2012 r. (Dz. U. poz. 182) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:
 
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 31-913 Kraków os. Na Skarpie 66, z adnotacją na kopercie „Konkurs”, ze wskazaniem oddziału oraz swoje imię, nazwisko, adres.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

_______________________________________________________________

 

9 września 2016 r. 
Dyrektor
Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża 
ul. Studencka 19, Kraków
 
zamierza ogłosić
 
KONKURS
 
na stanowisko
 
Pielęgniarki Oddziałowej/Koordynującej w Domu Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, 
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
ul. Olszańska 5, Kraków
 
Treść ogłoszenia

_______________________________________________________________

 

 14 marca 2016 r.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
ul. J .Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów

zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Psychogeriatrycznego

  _______________________________________________________________

 11 stycznia 2016 r.

Dyrektor
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałami Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej

_______________________________________________________________

14 września 2015 r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

_______________________________________________________________

3 lipca 2015 r.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
ul. J. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów

zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych:
• Oddziału Psychiatrycznego I

_______________________________________________________________

19 maja 2015 r.

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych Oddziałów
• Chirurgii Ogólnej,
• Stacji Dializ,
• Nefrologicznego i Chorób Wewnętrznych,
• Chorób Wewnętrznych,
• Neurologicznego / Udarowego,
• Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

 _______________________________________________________________

27 kwietnia 2015 r.

Dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
ul. Wielicka 265, 30-6663 Kraków

zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Chirurgii Dziecięcej (Odcinek VIII i IX)

_______________________________________________________________

2014-11-21 

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarki Oddziałowej:
Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Śródmieście,
Oddziału Psychiatrycznego Kraków Nowa Huta II.

 

_______________________________________________________________

 2014-08-21

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarki Oddziałowej:
• Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Podgórze I,
• Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego I.

_______________________________________________________________

 22 stycznia 2014 r.

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Limanowej
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

zamierza ogłosić

KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych:
• Bloku Operacyjnego,
• Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

 

 _______________________________________________________________

21 listopada 2013 r.

Komendant
V Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wrocławska 1-3, 30-006 Kraków

zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Zakaźnego

_______________________________________________________________

    

9 lipca 2013 r.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim

zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego

 

 _______________________________________________________________

 

16 maja 2013 r.


Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

zamierza ogłosić

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Chirurgicznego

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.