X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuj, 瞠:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Ma這polska Okr璕owa Izba Piel璕niarek i Po這積ych z siedzib w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Krak闚.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Ma這polskiej Okr璕owej Izbie Piel璕niarek i Po這積ych z siedzib w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Krak闚 email: iod@moipip.org.pl lub listownie na adres: Ma這polska Okr璕owa Izba Piel璕niarek i Po這積ych ul. Szlak 61, 31-153 Krak闚;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 w celu realizacji zada wynikaj帷ych z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach piel璕niarki i po這積ej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorz康zie piel璕niarek i po這積ych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane przez czas niezb璠ny do wykonania zada Administratora Danych Osobowych w zwi您ku z realizacj ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorz康zie piel璕niarek i po這積ych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych b璠 wy陰cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis闚 prawa oraz podmioty wsp馧pracuj帷e z Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji zada wynikaj帷ych z przepis闚 prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych, narusza przepisy Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb璠ne do realizacji wskazanego celu.
Przechodz do serwisu
Menu

Uchwa造 i stanowiska Rady Okr璕owej MOIPiP

 

Spis uchwa z posiedze Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych

oraz z posiedze Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych

Pliki w formacie PDF.

2020 r.

Rada Okr璕owa Prezydium
 1. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 14 stycznia 2020 r.
 1. 2020 r.

2019 r.

Rada Okr璕owa Prezydium
 1. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 8 stycznia 2019 r.
 2. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 12 lutego 2019 r.
 3. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 12 marca 2019 r.
 4. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 9 kwietnia 2019 r.
 5. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 14 maja 2019 r.
 6. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 11 czerwca 2019 r.
 7. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 10 wrze郾ia 2019 r.
 8. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 8 pa寮ziernika 2019 r.
 9. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 12 listopada 2019 r.
 10. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 10 grudnia 2019 r.
 1. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 30 lipca 2019 r.
 2. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 20 sierpnia 2019 r.

2018 r.

Rada Okr璕owa Prezydium
 1. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 9 stycznia 2018 r.
 2. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 13 lutego 2018 r.
 3. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 13 marca 2018 r.
 4. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 10 kwietnia 2018 r.
 5. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 8 maja 2018 r.
 6. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 12 czerwca 2018 r.
 7. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 6 wrze郾ia 2018 r.
 8. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 9 pa寮ziernika 2018 r.
 9. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 13 listopada 2018 r.
 10. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 11 grudnia 2018 r.
 1. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 30 lipca 2018 r.
 2. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 21 sierpnia 2018 r.

2017 r.

Rada Okr璕owa Prezydium
 1. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 10 stycznia 2017 r.
 2. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 14 lutego 2017 r.
 3. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 14 marca 2017 r.
 4. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 11 kwietnia 2017 r.
 5. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 9 maja 2017 r.
 6. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 13 czerwca 2017 r.
 7. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 12 wrze郾ia 2017 r.
 8. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 10 pa寮ziernika 2017 r.
 9. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 14 listopada 2017 r.
 10. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 12 grudnia 2017 r.
 1. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 1 sierpnia 2017 r.
 2. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 22 sierpnia 2017 r.

2016 r.

Rada Okr璕owa Prezydium
 1. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 13 stycznia 2016 r.
 2. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 10 lutego 2016 r.
 3. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 15 marca 2016 r.
 4. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 12 kwietnia 2016 r.
 5. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 9 maja 2016 r.
 6. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 14 czerwca 2016 r.
 7. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 12 wrze郾ia 2016 r.
 8. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 14 pa寮ziernika 2016 r.
 9. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 8 listopada 2016 r.
 10. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 13 grudnia 2016 r.
 1. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 12 lipca 2016 r.
 2. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 27 lipca 2016 r.
 3. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 24 sierpnia 2016 r.

2015 r.

Rada Okr璕owa Prezydium
 1. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 13 stycznia 2015 r.
 2. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 10 lutego 2015 r.
 3. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 10 marca 2015 r.
 4. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 14 kwietnia 2015 r.
 5. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 19 maja 2015 r.
 6. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 9 czerwca 2015 r.
 7. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 8 wrze郾ia 2015 r.
 8. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu w 13 pa寮ziernika 2015 r.
 9. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu w 9 listopada 2015 r.
 10. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu w 9 grudnia 2015 r.
 1. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 21 lipca 2015 r.
 2. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 18 sierpnia 2015 r.

2014 r.

Rada Okr璕owa Prezydium
 1. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 14 stycznia 2014 r.
 2. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 11 lutego 2014 r.
 3. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 11 marca 2014 r.
 4. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 8 kwietnia 2014 r.
 5. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 6 maja 2014 r.
 6. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 10 czerwca 2014 r.
 7. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 19 sierpnia 2014 r.
 8. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 9 wrze郾ia 2014 r.
 9. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 7 pa寮ziernika 2014 r.
 10. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 18 listopada 2014 r.
 11. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 16 grudnia 2014 r.
 1. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 8 lipca 2014 r.

2013 r.

Rada Okr璕owa Prezydium
 1. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 15 stycznia 2013 r.
 2. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 12 lutego 2013 r.
 3. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 5 marca 2013 r.
 4. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 9 kwietnia 2013 r.
 5. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 14 maja 2013 r.
 6. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 11 czerwca 2013 r.
 7. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 13 sierpnia 2013 r.
 8. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 10 wrze郾ia 2013 r.
 9. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 8 pa寮ziernika 2013 r.
 10. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 12 listopada 2013 r.
 11. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 10 grudnia 2013 r.
 1. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 9 lipca 2013 r.

2012 r.

Rada Okr璕owa Prezydium
 1. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 10 stycznia 2012 r.
 2. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 14 lutego 2012 r.
 3. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 13 marca 2012 r.
 4. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 10 kwietnia 2012 r.
 5. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 15 maja 2012 r.
 6. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 12 czerwca 2012 r.
 7. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 11 wrze郾ia 2012 r.
 8. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 9 pa寮ziernika 2012 r.
 9. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 13 listopada 2012 r.
 10. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 11 grudnia 2012 r.
 1. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 10 lipca 2012 r.
 2. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 27 sierpnia 2012 r.

2011 r.

Rada Okr璕owa Prezydium
 1. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 18 stycznia 2011 r.
 2. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 15 lutego 2011 r.
 3. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 22 marca 2011 r.
 4. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 19 kwietnia 2011 r.
 5. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 17 maja 2011 r.
 6. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 21 czerwca 2011 r.
 7. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 20 wrze郾ia 2011 r.
 8. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 6 pa寮ziernika 2011 r.
 9. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu dniu 8 listopada 2011 r.
 10. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 13 grudnia 2011 r.
 1. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 3 sierpnia 2011 r.
 2. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 31 sierpnia 2011 r.

2010 r.

Rada Okr璕owa Prezydium
 1. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 19 stycznia 2010 r.
 2. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 16 lutego 2010 r.
 3. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 9 marca 2010 r.
 4. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 20 kwietnia 2010 r.
 5. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 8 czerwca 2010 r.
 6. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 21 wrze郾ia 2010 r.
 7. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 19 pa寮ziernika 2010 r.
 8. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 16 listopada 2010 r.
 9. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 14 grudnia 2010 r.
 1. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 18 maja 2010 r.
 2. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 6 lipca 2010 r.
 3. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 17 sierpnia 2010 r.
 4. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 29 listopada 2010 r.

2009 r.

Rada Okr璕owa Prezydium
 1. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 20 stycznia 2009 r.
 2. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 17 lutego 2009 r.
 3. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 17 marca 2009 r.
 4. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 21 kwietnia 2009 r.
 5. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 19 maja 2009 r.
 6. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 23 czerwca 2009 r.
 7. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 25 wrze郾ia 2009 r.
 8. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 13 pa寮ziernika 2009 r.
 9. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 17 listopada 2009 r.
 10. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 15 grudnia 2009 r.
 1. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 8 czerwca 2009 r.
 2. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 7 kwietnia 2009 r.
 3. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 29 lipca 2009 r.
 4. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 19 sierpnia 2009 r.

2008 r.

Rada Okr璕owa Prezydium
 1. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 08 stycznia 2008 r.
 2. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 12 lutego 2008 r.
 3. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 10 marca 2008 r.
 4. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 08 kwietnia 2008 r.
 5. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 13 maja 2008 r.
 6. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 17 czerwca 2008 r.
 7. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 16 wrze郾ia 2008 r.
 8. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 21 pa寮ziernika 2008 r.
 9. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 18 listopada 2008 r.
 10. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 16 grudnia 2008 r.
 1. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 22 stycznia 2008 r.
 2. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 08 lipca 2008 r.
 3. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 07 sierpnia 2008 r.

2007 r.

Rada Okr璕owa Prezydium
 1. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 24 pa寮ziernika 2007 r
 2. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 13 listopada 2007 r.
 3. posiedzenie Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 11 grudnia 2007 r.
 1. posiedzenie Prezydium Ma這polskiej Okr璕owej Rady Piel璕niarek i Po這積ych w dniu 30 listopada 2007 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania lub dost瘼u do plik闚 cookies w ustawieniach Twojej przegl康arki.