Menu

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych

 

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowe pielęgniarek i położnych

Wniosek o zgłoszenie zmian wpisu / wykreślenie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

 

Zgodnie z art. 76 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, 1039, "Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.") opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych w 2018 roku wynosi: 272,00 zł.
 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.