X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: bartosz.wlodarczyk@oiodo.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Informacje komisji kształcenia

 

NABORY NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE REALIZOWANE PRZEZ MOIPIP

 

We wniosku zgłoszeniowym na kurs w SMK należy:

 • załączyć zaświadczenie potwierdzające staż pracy oraz aktualne zatrudnienie,
 • wskazać posiadane uprawnienia w zakresie kursów specjalistycznych.


Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

O tym na jakim etapie znajduje się wniosek danej osoby informuje tzw. status wniosku.
Prosimy o kontrolowanie wspomnianego statusu, ponieważ w przypadku odrzucenia bądź zwrócenia wniosku na kurs osoba zainteresowana nie jest informowana mailowo.

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną poinformowane drogą elektroniczną o szczegółach realizacji kursu.

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

 

 

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

O przyjęciu na kursy specjalistyczne decyduje kolejność zgłoszeń oraz poprawnie wypełniony wniosek na kurs.

* * *

 

 

INFORMACJE KOMISJI KSZTAŁCENIA

Aktualizacja: 12 kwietnia 2019 r.

 

 

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych informuje o uruchomieniu poczty e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl
 

Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez MOIPiP.

Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.

 

PLAN KSZTAŁCENIA NA I POŁOWĘ 2019 R.

 

PRIORYTETOWE DZIEDZINY SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH NA 2019 R.

 1. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
 3. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
 5. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
 6. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
 7. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
 8. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

 

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:


Kurs kwalifikacyjny dla położnych w dziedzinie:


Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 
Kursy specjalistyczne dla położnych:
 • Leczenie ran dla położnych,
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych.
 
Nabory na kursy zaplanowane na I połowę 2019 r. będą stopniowo uruchamiane od stycznia 2019 r. poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

Informacje na temat rozpoczynających się oraz prowadzonych aktualnie naborów są dostępne na stronie internetowej www.moipip.org.pl
 
 
 

KSZTAŁCENIE W TRAKCIE

SPECJALIZACJE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników Termin zakończenia
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 62 maj 2019
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 65 maj 2019
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 57 maj 2019
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 44 maj 2019
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 70 maj 2019
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 49 maj 2019
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 70 maj 2019
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 45 maj 2019
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 39 maj 2019
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 56 maj 2020
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 35 maj 2020
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 30 maj 2020
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 29 maj 2020
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 42 maj 2020
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 20 maj 2020
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 28 maj 2020
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 30 maj 2020

 

 

KURSY KWALIFIKACYJNE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników  Planowany termin zakończenia
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 49 czerwiec 2019
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 45 maj 2019
Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek 27 czerwiec 2019
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych 34 czerwiec 2019

 

KURSY SPECJALISTYCZNE W TRAKCIE

Rodzaj kursu Liczba uczestników  Planowany termin zakończenia
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych – edycja Sucha Beskidzka 37 maj 2019  
Resuscytacja krążeniowo oddechowa dla pielęgniarek i położnych   58  kwiecień 2019  
Endoskopia dla pielęgniarek   43  czerwiec 2019  
Leczenie ran dla pielęgniarek 41 maj 2019  
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 48  kwiecień2019  
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I dla pielęgniarek i położnych 38 maj 2019  
Leczenie ran dla położnych 24 kwiecień 2019  

 

 

Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/.

 

Przewodnicząca

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

 

Iwona Malinowska-Lipień

 

========================================================================

 

 

 

Nabory na kursy specjalistyczne dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo w ramach projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego
„zintegrUJ” Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

W związku z wygranym drogą postępowania konkursowego przetargu  na przygotowanie
i przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych  w ramach projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZintegrUJ  Kompleksowy program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego,
studia II stopnia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie ogłasza

NABORY NA KURSY SPECJALISTYCZNE DLA STUDENTÓW
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO – COLLEGIUM MEDICUM
NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO/POŁOŻNICTWO

 

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że rozpoczyna nabory na kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych. Kursy skierowane są do studentów studiów drugiego stopnia UJ Collegium Medicum posiadających prawo wykonywania zawodu (PWZ).

Rejestracja na kursy odbywa się wyłącznie poprzez
System Monitorowania Kształcenia (SMK [ => LOGIN]).

Instrukcja zakładania konta w SMK oraz instrukcja zapisywania się na kursy dostępne są na stronie www.moipip.org.pl, w aktualnościach.

Nabory na pierwsze kursy ruszają z dniem 9 kwietnia 2019 r. poprzez SMK

UWAGA!
Do wniosku na kurs wysyłanego poprzez SMK, w polu „potwierdzenie stażu pracy” proszę załączyć skan legitymacji studenckiej.

 

Plan realizacji kursów

Nazwa kursu specjalistycznego Planowany termin realizacji Planowany termin rozpoczęcia naborów w SMK
Edycja 1 Edycja 2 Edycja 1 Edycja 2
Leczenie ran dla pielęgniarek 05.–06.2019 - II połowa kwietnia 2019 -
Leczenie ran dla położnych 05.–06.2019 - II połowa kwietnia 2019 -
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 06.2019 09.2019 II połowa kwietnia 2019 II połowa lipca 2019
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 04.–05.2019 08.–09.2019 I połowa kwietnia 2019 II połowa lipca 2019
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 05.-06.2019 06.–07.2019 II połowa kwietnia 2019 II połowa maja 2019

 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów realizacji kursów oraz terminu rozpoczęcia naborów, będą podane na stronie MOIPiP www.moipip.org.pl, w aktualnościach.


Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną mailowo poinformowane o szczegółach realizacji kursu.
 

AKTUALNE NABORY:

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.