Menu

Informacje komisji kształcenia

NABORY NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE REALIZOWANE PRZEZ MOIPIP

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

 

 

* * *

PLAN KSZTAŁCENIA NA II POŁOWĘ 2018 ROKU

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:


Kurs kwalifikacyjny dla położnych w dziedzinie:


Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 

PRIORYTETOWE DZIEDZINY SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH NA 2018 R.
Specjalizacje zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia oraz ogłoszone postępowanie przetargowe dla specjalizacji w dziedzinie:

  1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek,
  2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek,
  3. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek,
  4. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek,
  5. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek,
  6. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych,
  7. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych.

 

* * *

 

INFORMACJE KOMISJI KSZTAŁCENIA

Aktualizacja: 20 kwietnia 2018 r.

 

 

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych informuje o uruchomieniu poczty e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl
 

Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez MOIPiP.

Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.

 

 

PRIORYTETY SPECJALIZACJI NA 2018 ROK

Specjalizacje w dziedzinie:


Specjalizacja rezerwowa w dziedzinie:

 PLAN KSZTAŁCENIA NA I POŁOWĘ 2018 R.

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek z zakresu:


Kursy specjalistyczne dla położnych z zakresu:


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych z zakresu:

 

KSZTAŁCENIE W TRAKCIE

SPECJALIZACJE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników Termin zakończenia
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek 33 maj 2018
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek (2 edycje) 106 maj 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 39 maj 2018
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek (2 edycje) 99 maj 2018
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych (2 edycje) 58 maj 2018
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 62 maj 2019
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 65 maj 2019
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 57 maj 2019
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 44 maj 2019
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 70 maj 2019
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 49 maj 2019
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 70 maj 2019
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 45 maj 2019
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 39 maj 2019KURSY KWALIFIKACYJNE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników  Planowany termin zakończenia
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek 32 lipiec 2018

 

KURSY SPECJALISTYCZNE W TRAKCIE

Zakres Kształcenia Liczba uczestników  Planowany termin zakończenia
Leczenie ran dla położnych Kraków 48 kwiecień 2018
Wykonanie i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych Kraków 106
(2 edycje)
kwiecień 2018
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Wadowice 35 kwiecień 2018
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek Oświęcim 65 maj 2018
Wykonanie badania spirometrycznego Kraków 45 maj 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część I Kraków 49 czerwiec 2018

 

Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/.

 

Przewodnicząca

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

 

Iwona Malinowska-Lipień

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.