X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: iod@moipip.org.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora Danych Osobowych w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Informacje komisji kształcenia

 

NABORY NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE REALIZOWANE PRZEZ MOIPIP

 

UWAGA!
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

O tym na jakim etapie znajduje się wniosek danej osoby informuje tzw. status wniosku.
Prosimy o kontrolowanie wspomnianego statusu, ponieważ w przypadku odrzucenia bądź zwrócenia wniosku na kurs osoba zainteresowana nie jest informowana mailowo.

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną poinformowane drogą elektroniczną o szczegółach realizacji kursu.

 

 


KOLEJNE NABORY NA NABORY NA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE 


 

SPECJALIZACJA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MOIPiP

Planowana data rozpoczęcia specjalizacji może ulec zmianie.

SPECJALIZACJE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERIALNYCH:

Uwaga!
Na specjalizacje dofinansowane ze środków ministerialnych będzie obowiązywał egzamin wstępny. Szczegóły dotyczące egzaminu zostaną podane w terminie późniejszym, w odrębnym komunikacie.

Planowana data rozpoczęcia specjalizacji może ulec zmianie.

 

 

* * *


PRZEDŁUŻAMY NABORY NA NABORY NA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERIALNYCHNABORY ZOSTAJĄ PRZEDŁUŻONE DO 30 LISTOPADA 2021 R.

 

Uwaga!
Na specjalizacje dofinansowane ze środków ministerialnych będzie obowiązywał egzamin wstępny. Szczegóły dotyczące egzaminu zostaną podane w terminie późniejszym, w odrębnym komunikacie.

Planowana data rozpoczęcia specjalizacji może ulec zmianie.

 

* * *

 

 

* * *


NABORY NA KURSY KWALIFIKACYJNE

 

 

* * *

 

 

* * *

 

 

NABORY NA KURSY SPECJALISTYCZNE

 

O przyjęciu na kursy specjalistyczne decyduje kolejność zgłoszeń oraz poprawnie wypełniony wniosek na kurs.
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

* * *

 

* * *

 

INFORMACJE KOMISJI KSZTAŁCENIA

Aktualizacja: 29 października2021 r.

 

 

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych informuje o uruchomieniu poczty e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl
 

Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez MOIPiP.

Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.

 
 
SPECJALIZACJE W 2021 R.


MOIPiP w Krakowie wygrała postępowanie przetargowe na specjalizacje dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2021 r. w województwie małopolskim. W związku z powyższym  tym roku planujemy uruchomić specjalizacje w dziedzinach:
 1.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek,
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek,
 3. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek,
 4. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek,
 5. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek,
 6. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek,
 7. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
 8. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

Aktualnie prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne na ww. specjalizacje. Rozpoczęcie planowane jest na 11.12.2021 r.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia ogłosiło dodatkowe postępowanie przetargowe na specjalizacje, do którego MOIPiP również przystąpiła. Przetargi dotyczą specjalizacji w dziedzinach:
 1. Pielęgniarstwo anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek
 2. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
 3. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu dodatkowego postępowania zostaną niezwłocznie podane do wiadomości na stronie internetowej www.moipip.org.pl oraz na profilu facebook.
 

 
KSZTAŁCENIE W TRAKCIE


Szkolenia specjalizacyjne w trakcie:
 
Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:

Kursy specjalistyczne:
 


NABORY W TRAKCIE:

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:

Kursy specjalistyczne:
 
 
Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/.

 

Przewodnicząca

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

 

Iwona Malinowska-Lipień


 

PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA W 2021 R.

 

Plan kształcenia na 2021 r. w zakresie priorytetów specjalizacjiMinisterstwo Zdrowia podało wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2021 r. w województwie małopolskim:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek,
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek,
 3. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek,
 4. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek,
 5. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek,
 6. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek,
 7. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
 8. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek,
 9. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek – specjalizacja rezerwowa
 10. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych – specjalizacja rezerwowa


Postepowanie przetargowe na ww. dziedziny specjalizacji nie zostało jeszcze ogłoszone. Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu postępowania oraz o terminach naborów na specjalizacje zostaną niezwłocznie podane do wiadomości na stronie internetowej www.moipip.org.pl oraz na profilu facebook.

 

 

Plan kształcenia na II półrocze 2021 r.

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:

 

Kursy specjalistyczne:

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.