Menu

Informacje komisji kształcenia

INFORMACJA O NABORACH NA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE w 2018 r.


Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuję, że po 15 sierpnia br. zostaną ogłoszone nabory na specjalizacje dofinansowane ze środków Ministerialnych.

Nabory zostaną ogłoszone na specjalizacje w dziedzinie:


* * *

NABORY NA SZKOLENIA REALIZOWANE PRZEZ MOIPiP w II połowie 2018 roku


Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że nabory na kursy specjalistyczne oraz kwalifikacyjne ruszą we wrześniu. Za wyjątkiem naboru na kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych i Resuscytacja krążeniowo oddechowa dla pielęgniarek i położnych w Nowym Targu, który zostanie ogłoszony w I połowie sierpnia 2018 r.

Małopolska Izba Pielęgniarek i Położnych wygrała przetargi na specjalizacje w dziedzinie:

Specjalizacje te rozpoczną się w II połowie roku, a informacje o terminach naborów zostaną podane w późniejszym czasie.

* * *
 

NABORY NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE REALIZOWANE PRZEZ MOIPIP

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

 

 

INFORMACJE KOMISJI KSZTAŁCENIA

Aktualizacja: 21 czerwca 2018 r.

 

 

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych informuje o uruchomieniu poczty e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl
 

Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez MOIPiP.

Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.

 

Komisja Kształcenia informuje, że Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych złożyła ofertę na przetarg nieograniczony na wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2018 r.

Oferta została złożona na specjalizacje w dziedzinie:


Niezwłocznie po ogłoszeniu oficjalnych wyników postępowania przetargowego, na stronie internetowej MOIPiP umieścimy informację o naborach na specjalizacje.
Rejestracja na specjalizacje będzie odbywała się wyłącznie poprzez SMK

 

PLAN KSZTAŁCENIA NA II POŁOWĘ 2018 R.


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:


Kurs kwalifikacyjny dla położnych w dziedzinie:


Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 

KSZTAŁCENIE W TRAKCIE

SPECJALIZACJE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników Termin zakończenia
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 62 maj 2019
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 65 maj 2019
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 57 maj 2019
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 44 maj 2019
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 70 maj 2019
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 49 maj 2019
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 70 maj 2019
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 45 maj 2019
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 39 maj 2019KURSY KWALIFIKACYJNE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników  Planowany termin zakończenia
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek 31 czerwiec 2018

 

KURSY SPECJALISTYCZNE W TRAKCIE

Rodzaj kursu Liczba uczestników  Planowany termin zakończenia
Wykonanie i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 50 czerwiec 2018
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 36 czerwiec 2018
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych Kraków 45 maj 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część I Kraków 49 czerwiec 2018

 

Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/.

 

Przewodnicząca

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

 

Iwona Malinowska-Lipień

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.