Menu

Informacje komisji kształcenia

NABORY NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE REALIZOWANE PRZEZ MOIPIP

 

 

 

 

 

* * *

 

 

Plan kształcenia na I połowę 2018 roku

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek z zakresu:


Kursy specjalistyczne dla położnych z zakresu:


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych z zakresu:

 

PRIORYTETOWE DZIEDZINY SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH NA 2018 R.


Specjalizacje w dziedzinie:


Specjalizacja rezerwowa w dziedzinie:

 

* * * 

NABORY NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE REALIZOWANE W I POŁOWIE 2018 R.

 

Nabory na poszczególny formy kształcenia podyplomowego zaplanowane na I połowę 2018 r. prowadzone będą wyłącznie poprzez SMK począwszy od 1 lutego 2018 r.
 

KURSY KWALIFIKACYJNE

 1.  Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI dla pielęgniarek

  Kurs skierowany jest w pierwszej kolejności do osób zatrudnionych w oddziale anestezjologii lub oddziale intensywnej terapii.

  Edycja zaplanowana jest na okres od 2.03. – 22.06.2018
  Nabory począwszy od 1.02.2018 r.

  We wniosku zgłoszeniowym na kurs w SMK należy:
  • załączyć zaświadczenie potwierdzające staż pracy oraz aktualne zatrudnienie,
  • wskazać posiadane uprawnienia w zakresie kursów specjalistycznych Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych i Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych,

  Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.
  O tym na jakim etapie znajduje się wniosek danej osoby informuje tzw. status wniosku. Prosimy o kontrolowanie wspomnianego statusu, ponieważ w przypadku odrzucenia bądź zwrócenia wniosku na kurs osoba zainteresowana nie jest informowana mailowo.

  Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną poinformowane drogą elektroniczną o szczegółach realizacji kursu.
   
 2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII dla położnych

  Kurs skierowany jest w pierwszej kolejności do osób zatrudnionych zgodnie z dziedziną kształcenia.

  Edycja zaplanowana jest na okres od 3.03. – 14.07.2018 r.
  Nabory począwszy od 1.02.2018 r.

  We wniosku zgłoszeniowym na kurs w SMK należy:
  • załączyć zaświadczenie potwierdzające staż pracy oraz aktualne zatrudnienie,
  • wskazać posiadane uprawnienia w zakresie kursów specjalistycznych Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych i Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych,

  Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.
  O tym na jakim etapie znajduje się wniosek danej osoby informuje tzw. status wniosku. Prosimy o kontrolowanie wspomnianego statusu, ponieważ w przypadku odrzucenia bądź zwrócenia wniosku na kurs osoba zainteresowana nie jest informowana mailowo.

  Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną poinformowane drogą elektroniczną o szczegółach realizacji kursu.


 

KURSY SPECJALISTYCZNE

O przyjęciu na kursy specjalistyczne decyduje kolejność zgłoszeń oraz poprawnie wypełniony wniosek na kurs.

 1.  Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
  Na I połowę 2018 r. zaplanowane są 3 edycje kursu począwszy od kwietnia br.
  Nabory poprzez SMK rozpoczną się w marcu br.
   
 2. Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
  Na I połowę 2018 r. zaplanowana jest 1 edycja kursu. Rozpoczęcie planowane na 10.03.2018 r.
  Nabory poprzez SMK rozpoczną się 12.02.2018 r.
   
 3. Leczenie ran dla położnych
  Na I połowę 2018 r. zaplanowane są 2 edycje kursu. Rozpoczęcie 1 edycji planowane na marzec 2018 r.
  Nabory poprzez SMK rozpoczną się w lutym 2018 r.
   
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
  Na I połowę 2018 r. zaplanowanych jest 6 edycji kursu. Rozpoczęcie 3 pierwszych edycji planowane jest na początek marca.
  Nabory poprzez SMK rozpoczną się 15.02.2018 r.
   
 5. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
  Na I połowę 2018 r. zaplanowane są 2 edycje kursu. Rozpoczęcie planowane na:
  • Edycja 1 - 14.04.2018 r.
  • Edycja 2 – 19.05.2018 r.
  Nabory poprzez SMK rozpoczną się od 20 marca 2018 r.
   
 6. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
  Na I połowę 2018 r. zaplanowane są 3 edycje kursu. Rozpoczęcie 1 edycji planowane jest na 24.02.2018 r.
  Nabory poprzez SMK rozpoczną się po 5 lutego 2018 r.
   
 7. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych, Część I
  Na I połowę 2018 r. zaplanowana jest 1 edycja kursu. Rozpoczęcie planowane na kwiecień 2018 r.
  Nabory poprzez SMK rozpoczną się w marcu 2018 r.

  Część I kursu przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

 

* * * 


NABÓR NA KURS KWALIFIKACYJNY
W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie informuje, że począwszy od 2 stycznia 2018 roku ogłasza nabór poprzez SMK na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.

Rejestracja na kurs prowadzona jest wyłącznie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

Do wniosku zgłoszeniowego na kurs wysyłanego poprzez SMK należy załączyć dokument potwierdzający staż pracy.
 

* * * 

 

 

INFORMACJE KOMISJI KSZTAŁCENIA

Aktualizacja: 7 grudnia 2017 r.

 

 

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych informuje o uruchomieniu poczty e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl
 

Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez MOIPiP.

Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.
 

 

KSZTAŁCENIE W II POŁOWIE 2017 R.

Komisja Kształcenia informuje, że Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wygrała przetargi nieograniczone na wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2017 r.

MOIPiP do końca 2017 r. rozpocznie 9 specjalizacji w dziedzinie:


Rejestracja na specjalizacje odbywa się wyłącznie poprzez System Monitorowania Kształcenia. Kwalifikacja na wszystkie specjalizacje zostanie przeprowadzona w formie egzaminu wstępnego.

 
 

KSZTAŁCENIE W TRAKCIE

SPECJALIZACJE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Termin zakończenia
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek maj 2018
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek (2 edycje) maj 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek maj 2018
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek (2 edycje) maj 2018
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych (2 edycje) maj 2018KURSY KWALIFIKACYJNE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników  Termin zakończenia
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 53 luty 2018

 

KURSY SPECJALISTYCZNE W TRAKCIE

Zakres Kształcenia Liczba uczestników  Termin zakończenia
Leczenie ran dla pielęgniarek Kraków 54 (1 edycja) luty 2018
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 69 grudzień 2017
Wykonanie i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych u dorosłych Kraków 321 (5 edycji) kwiecień 2018
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych Kraków 86 (2 edycje)
Olkusz 30 (1 edycja)
luty 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część I Kraków 37 (1 edycja) luty 2018

 

Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/.

 

Przewodnicząca

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

 

Iwona Malinowska-Lipień

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.